Problemy z erekcją – czy narkotyki mogą je powodować?

Problemy z erekcją, uznawane są powszechnie za swego rodzaju temat tabu. Mogą one ujawniać się podczas aktów seksualnych, wywołując wiele kłopotów podczas współżycia. Wiele osób zastanawia się, co powoduje kłopoty z erekcją i czy narkotyki mogą być ich przyczyną? 

Mężczyźni, którzy mają kłopoty z erekcją, wybierając się do lekarza poddawani są badaniom psychologicznym i fizycznym. Problem ten może mieć bowiem podłoże nie tylko psychiczne, ale i anatomiczne. Należy zatem wykluczyć możliwość, iż zaburzenia te stanowią wynik strachu czy też stresu. Po przeprowadzeniu właściwych testów, lekarz specjalista postawi diagnozę, kwalifikując kłopoty z erekcją do właściwej kategorii. 

Impotencja a narkotyki i leki 

Biorąc pod uwagę związek, który występuje pomiędzy zaburzeniami erekcji a narkotykami, zwykle do głowy przychodzą nam twarde albo ciężkie narkotyki, jak heroina czy też kokaina. Niesłusznie, gdyż ostatniej bardzo dużo narkotyków, które można uznać za jedną spośród przyczyn pojawienia się kłopotów i zaburzeń w zakresie erekcji. Przykładowo tytoń i alkohol to narkotyki, które wykazują bardzo negatywny wpływ na nasz organizm i mogą ujawnić swoje efekty właśnie w czasie aktów seksualnych. Tak samo, jak antydepresanty , środki naczyniowo-sercowe czy też środki hormonalne. Wszelkie tego rodzaju chemiczne ingerencje w ludzki organizm, mogą przyczyniać się do występowania zaburzeń erekcji. 

Leki i kłopoty z erekcją

Czy istnieje bezpośredni związek pomiędzy zażywaniem leków a zaburzeniami w zakresie erekcji? Niewątpliwie, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, leki mogą mieć wpływ na męską sprawność seksualną. 

Tyczy się to również leków, które przyjmowane są celem wspomagania życia seksualnego. Poniżej parę przykładów lekarstw, które mają negatywny wpływ na zdolności do erekcji: 

  • środki o działaniu uspokajającym: dosyć często używane celem złagodzenia stresów i stanów lękowych. Są to przede wszystkim benzodiazepiny, takie jak chociażby diazepam. Mogą zmniejszyć ochotę na akt seksualny i przeszkadzają w osiąganiu satysfakcji. Tym bardziej, jeżeli ich dawki są nazbyt obfite,
  • środki hormonalne – co jest najbardziej istotne, za każdym razem powinny być przyjmowane pod nadzorem specjalisty. W przeciwnym przypadku, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż będą mieć negatywny wpływ na zdolności do powstania erekcji,
  • środki przeciwdepresyjne – w niewielkich dawkach mogą być pomocne i nawet poprawiać seksualne życie u osób, które cierpią z powodu depresji. Jednakże w wielu wypadkach, kiedy ilości branych środków są duże – wykazują niekorzystny wpływ na seksualność, jak i zmniejszają popęd. Mogą również spowodować impotencję. 

Zażywanie narkotyków a kłopoty z erekcją 

Jest wiele narkotyków, które towarzyszyć mogą myśli na temat współżycia seksualnego. Każdy z nas zna klasyczną wizję z ekranu telewizyjnego, kiedy chwilę po udanym seksie, pali się papierosa. Wydaje się, iż jest to niezbyt szkodliwy nawyk, który niestety może wpływać na zdolności do powstania erekcji. 

  • tytoń – u osób młodych, taka substancja może wykazywać negatywny wpływ na powstanie erekcji. Przyczyn nie trzeba się doszukiwać, jeżeli nie występują u nas stany depresyjne, stany lękowe i innego typu zaburzenia mogące doprowadzić do kłopotów z erekcją,
  • heroina – ten opioid półsyntetyczny to jeden spośród najcięższych narkotyków, które są w ogóle dostępne. Ponadto, silnie oddziałuje na układ nerwowy, nierzadko powodując depresję. Niewątpliwie ma wpływ na jakość współżycia i doprowadza do impotencji. Może doprowadzić do zupełnego braku popędu seksualnego,
  • marihuana – nadmierne spożywanie tejże rośliny może doprowadzić do utraty zainteresowania uprawianiem seksu, tak jak w wymienionych powyżej przypadkach. Mocno wpływa na możliwości koordynacji ruchowej i koncentracji. Może zatem doprowadzić do kłopotów podczas seksu i braku możliwości osiągania satysfakcji, 
  • sterydy – ciągłe beanie sterydów doprowadza głównie do przerostu gruczołu krokowego, zaburzeń erekcji i zmniejszenia jąder.